Valikko
Ostoskärry

Takuu

Valmistaja myöntää lasikuitu- ja akryylisisustoille sekä kamiinoille 24 kuukauden materiaali- ja valmistusvirhetakuun. Takuun voimassaolo edellyttää, että käyttäjä on tutustunut tuotteen käyttöohjeisiin ja noudattaa niitä.

HUOM! Kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien tuotteiden ja puisten kylpytynnyreiden takuuaika poikkeaa yllä mainitusta.

Takuu ei koske sellaisia mahdollisesti ilmeneviä virheitä, jotka ovat tyypillisiä puumateriaaleille, esim. värimuutokset, kosteusvaihtelut, halkeamien muodostuminen ja vastaavat. Normaali kosteudesta johtuva puun eläminen ja siitä johtuva tynnyrin vuoto (kokopuinen kylpytynnyri) ei kuulu takuun piiriin.

Takuu ei koske normaalia käytöstä aiheutuvaa kulumista eikä virhellisestä asennuksesta tai käyttövirheistä aiheutuneita vaurioita.

Takuu ei korvaa mitään pakkasen aiheuttamia vaurioita, koska ne voidaan välttää oikealla käytöllä. Takuu ei koske ukkosen tai muiden sääilmiöiden aiheuttamia vahinkoja.

Takuu ei koske virheellisestä kemikaalien käytöstä aiheutuvaa mahdollista syöpymistä.

Takuu ei kata mitään välillisiä kuluja, kuten terassin rakentamisia tai purkuja.

Takuu ei kata porejärjestelmän pumppuun joutunut veden aiheuttamia vahinkoja.

Takuu raukeaa, jos tuotetta korjataan tai muutetaan ilman valmistajan lupaa tai tuotetta käytetään tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu. Myös tuotteen sopimattomassa tilassa varastoiminen johtaa takuun raukeamiseen.

Takuu on voimassa, jos ostaja tekee myyjälle ilmoituksen kohtuullisessa ajassa (7 päivän kuluessa) virheen toteamisesta. Ostajan on esitettävä luotettava selvitys siitä, mistä ja milloin tuote on ostettu sekä ilmoitettava tarkasti vian laatu.